🔹حتما عکس ها و تصاویر و مصاحبه های صداوسیما از خانم های ضعیف الحجاب و گاها بی حجاب را برای راهپیمایی ۲۲ بهمن دیده اید!

🔹استراتژی رسانه ای خنده دار و تکراری که با شعار همه آمده بودند همراه بود.

🔹عدم وجود راهبرد رسانه ای و عدم وجود نگاه مستقل در میان مدیران معاونت سیاسی و همراه شدن با قرارگاه های به اصطلاح رسانه ای و تبدیل شدن صداوسیما به یک خروجی قرارگاهی، یکی از آسیب های فعلی فضای خبری کشور است.

🔹به جای اینکه اصول انقلاب برجسته شود و همه طیف از اقشار مردمی در راهپیمای هوادار این انقلاب و اصولش معرفی شوند؛ دل بسته ایم به هواداری شل حجابان و حضورشان در راهپیمایی و مدعی هستیم چون آنها آمده اند، پس مهرتاییدی است بر عملکرد مسولان نظام.

🔹غافل از این که آنها آمده اند چون نظام بر حق است؛ نه اینکه چون آنها آمده‌اند پس نظام بر حق است.

🔹هجوم مدیران به سمت حرکات نمادین و فراموشی اصول؛ واپس گرایی به سمت بازتولید راهبردهای نخ نمای تکراری و حذف سیاست رسانه ای منجر به حرکت نزاع به سمت رفتارهای استادیومی و برد/باختی و در نهایت واگذاری مرجعیت رسانه ای به سالومه‌بازان لهو طلب لندنی-سعودی خواهد شد.

🔹همین رسانه اما وقتی از پل و معبر عبور کرد، شب هنگام و در جشنواره فجرش سارا سمیعی، برنده سیمرغ را سانسور می‌کند و از دور نمایش می‌دهد که مبادا گیس پریشانش دل ناظر را نرنجاند!/چندثانیه

دیدگاهتان را بنویسید