🔹هم اکنون؛ دفن شدن روستای کریم آباد بانه زیربرف سنگین

#چند_ثانیه

دیدگاهتان را بنویسید