هم اکنون ١٨ میلیون کیلومتر مربع معادل یازده درصد از سطح کشور سفیدپوش شده و متوسط عمق برف هم حدود ٢۶ میلیمتر

🔹این میزان برف معادل ۶/۶ میلیارد مترمکعب آب است.

دیدگاهتان را بنویسید