🔹بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا هم اکنون بر روی عدد ۱۵۱ قرار دارد و بر همین اساس هوای تهران در وضعیت ناسالم قرار دارد.
https://www.chandsanieh.ir/wp-admin/post.php?post=8594&action=trash&_wpnonce=1412d05c18

دیدگاهتان را بنویسید