هوای پایتخت، در وضعیت نارنجی آلودگی/ ۸ منطقه تهران در وضعیت قرمز

دیدگاهتان را بنویسید