:

🔹انتخاب اصلح در آیین‌نامه اجرایی قانون گزینش تعیین شده

🔹موضعگیری درباره ولایت فقیه، شرکت در نماز جمعه و جماعت، شرکت در راهپیمایی، انتخاب پوشش چادر از ضوابط انتخاب اصلح است

🔹 اگر فردی پوشش چادر نداشت رد گزینش نمی‌شود اما امتیاز او کمتر خواهد شد

🔹 درباره نماز خواندن از افراد پرسش می‌شود؛ ممکن است گفته شود به صورت عملیاتی نماز بخوانند

دیدگاهتان را بنویسید