🔹 آلمان سال‌هاست حقوق بشر را نقض می‌کند

🔹اجازه دخالت هیچ کشوری در امور داخلی خود را نمی‌دهیم

واکنش آلمان به تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر

وزیر خارجه آلمان:
🔹ما این محکومیت را در شورای حقوق بشر پیش‌ بردیم و حامیانی برای آن دست و پا کردیم؛ بدون آنکه مطمئن باشیم این قطعنامه به رای اکثریت دست می‌یابد. حال نتیجه قطعی و مشخص است.

🔹ما برای تحقق عدالت برای مردم ایران متحد هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید