🔺

سید مرتضی حاجی آقامیری عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:

🔹در حال حاضر فضای کسب و کار و اقتصاد در ایران مختل است و گمان نمی کنم حادثه سقوط بالگرد رییس جمهور نسبت به قبل خلل بیشتری برای بازار ارز ایجاد کند.

🔹از آنجایی که تغییری در تیم اقتصادی دولت صورت نگرفته و سیاست های قبلی همچنان باقی است پس در نتیجه احتمال اینکه شاهد اتفاق خاصی در بازار باشیم بعید به نظر می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید