🔹رئیس‌جمهور در نظارت ستادی وزارت صنعت، معدن و تجارت: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به‌شدت به مردم آسیب می‌زند. اگر کاری کنیم که مردم تصور کنند نظارتی در بازار وجود ندارد، اصلا خوب نیست

🔹اگر افزایش قیمت‌ها توجیه دارد، باید به مردم توضیح دهید اما اگر گرانی بی‌دلیل است باید جلوی آن را گرفت

دیدگاهتان را بنویسید