روزنامه فرهیختگان نوشت:

🔹شاهد هستیم افراد مختلف بدنامی را به گمنامی ترجیح داده و به جای سکوت از هر تریبونی برای اظهارات عصبی‌کننده استفاده می‌کنند. این رویه به‌ویژه در بین نمایندگان مجلس نمود بیشتری دارد.

🔹نمایندگانی که هر بار از گوشه‌ای سر ‌بر‌می‌آورند و بدون اینکه به خاطر بیاورند در چند ماه اخیر چه اتفاقاتی در کشور رخ داده از طرح‌هایی پرده‌برداری می‌کنند که ارزیابی‌ای از میزان اجرایی بودنش ندارند.

دیدگاهتان را بنویسید