عبدی نوشت: پاسخ ساسی مانکن به دست‌اندرکاران برنامه خاله لیلا، ویرانگرتر از کلیپ او بود. موفقیت و شکست هر ساختاری در رسانه رسمی آن دیده می‌شود.

عباس عبدی به پاسخ ساسی مانکن به دست‌اندرکاران برنامه خاله لیلا واکنش نشان داد.

وی نوشت: پاسخ ساسی مانکن به دست‌اندرکاران برنامه خاله لیلا، ویرانگرتر از کلیپ او بود.

موفقیت و شکست هر ساختاری در رسانه رسمی آن دیده می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید