🔹دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها و نماینده پیشین مجلس: یک دست شدن حاکمیت باعث شده مجلس منفعلانه عمل کند.

🔹این روند از زمانی که بیانیه حمایتی بیش از ٢٠٠ نماینده از رییس جمهور فعلی منتشر شد، آغاز و باعث برخورد سهل انگارانه با اعضای کابینه شده است.

🔹ما دیدیم که برخی وزرای اقتصادی حتی تجربه اجرایی نداشتند و در حد و اندازه یک وزیر نبودند و تنها از طریق یک فضای شعاری و احساسی رای اعتماد گرفتند که نتایج آن را اکنون مشاهده می کنیم.

🔹حذف ارز ترجیحی بدون پیشرفت در سیاست خارجه، به منشایی برای گرفتاری های امروز تبدیل شده است.

🔹دولت ادعا می کند که با همسایه ها تعامل دارد و همین کفایت می کند درحالیکه اینطور نیست. تاکید می کنم سیاست خارجه فقط مربوط به دولت نیست و باید کل حاکمیت در این باره تصمیم بگیرد.

دیدگاهتان را بنویسید