‏دور باشی و کم مهری ببینی اما راه صواب و نگاه درست را در جنجال و هیاهو گم نکنی. دست مریزاد

دیدگاهتان را بنویسید