🔹 مهدی فضائلی نوشت: علاوه بر آنکه اغلب اخبار و مواضع منسوب به رهبر معظم انقلاب در بولتن خبری یک مجموعه رسانه ای،به دليل غیردقیق، ناقص و گاه جعلی بودن غیرمعتبر است، باید به اغراض شوم دشمن توجه داشت که اخباری دروغ را به عنوان اخبار این بولتن محرمانه مطرح کند.

🔹 احسان صالحی نوشت: آتش بولتنهای کذایی از گور کسی بلند میشود که سالهاست از ملغمه راست و دروغ، بدون تحقیق سررسید پر، و همان‌ها را بولتن میکند. عجیب است که کسی هم او را گردن نمیگیرد.آیا باورکردنی است؟ چند سال قبل در واکنش به یکی از اخبار دروغش این روایت را برایش فرستادم که مؤمن هر چه باشد دروغگو نیست.

🔹 یاسر جبرائیلی نوشت: این بولتن، یک بولتن خبری متعلق به یک فرد یا یک خبرگزاری نبود. یک سلاح کثیف سیاسی بود که راست و دروغ‌هایش کاملا هدفمند طراحی می‌شد تا عناصر مطلوب یک جریان خاص تقویت و عناصر نامطلوب‌شان تضعیف شوند. برای وصول به این هدف، از نسبت دروغ دادن به “هیچ کس” ابایی نداشت.

دیدگاهتان را بنویسید