:

🔹درباره عملیات‌های خاص صحبت نمی‌کنم

🔹 هر بار انفجاری در خاورمیانه رخ می‌دهد، اسرائیل مقصر و مسئول شناخته می‌شود؛ گاهی ما هستیم و گاهی اوقات نیستیم

دیدگاهتان را بنویسید