سخنگوی وزارت خارجه:
🔹ما همواره تأکید داریم سفارتخانه ها و نمایندگی های دیپلماتیک بر اساس کنوانسیون ژنو مصونیت دارند و نباید راجع به آنها تعرضی صورت بگیرد و جمهوری اسلامی ایران به این مسأله پایبند است

دیدگاهتان را بنویسید