واکنش یک فعال رسانه به پخش دیرهنگام تصاویر حادثه بالگرد: روایت اول بازهم از دست رفت!

دیدگاهتان را بنویسید