🔹او گفت کار ما گره خورده، جادوگر آوردیم تا گره کار را باز کند

🔹اگر از یکی دو باشگاه امتیاز کسر می‌کردیم، تمام باشگاه‌ها این کرکره را پایین می‌کشیدند/ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید