🔹از روز سه شنبه شاهد ورود سامانه بارشی جدید به کشور و آغاز ناپایداری های جوی در بخش گسترده ای از استان های نیمه غربی و شمال کشور خواهیم بود.

دیدگاهتان را بنویسید