🔹باید واقع‌نگر باشیم؛ از ۳۰ درصد باسوادی دختران به ۹۹ درصد رسیده‌ایم

🔹 حفظ این نظام از اوجب واجبات است

دیدگاهتان را بنویسید