نمی‌توانیم بر یک سرزمینی حاکمیت داشته باشیم اما بر فضای مجازی مسلط نباشیم!

چرا نباید پیام‌رسان ایرانی داشته باشیم و به دیگران اجازه دهیم استقلال و حاکمیت ما را نادیده بگیرند و پاسخگو نباشند.

دیدگاهتان را بنویسید