🔹در ایران ۴۸ خبرگزاری داریم به همین خاطر کار را از دولت شروع کردیم و بنا داریم ۵ خبرگزاری را در ایرنا ادغام کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید