وزیر نفت: به خدا من دمای خانه خودم را ٢١ تا ٢٢ درجه بیشتر نمی‌کنم، وارد منزل که میشم سریع لباس گرم می پوشم به بچه ها هم می‌گم نمی گذاریم ذره‌ای اسراف بشود

دیدگاهتان را بنویسید