بررسی وضعیت بارشی حوضه‌های آبریز کشور از نیمه آذرماه امسال تا نیمه اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ بیانگر آن است که بارش‌ها از کمتر از نرمال تا نرمال رخ خواهد داد.
پاییز امسال سومین پاییز خشک است که وضعیت بارش‌های آن چندان مناسب ارزیابی نمی‌شود و همین امر تأمین آب را با دغدغه همراه ساخته است.

پیش بینی بارش کشور از هفته دوم آذر تا هفته اول دی نشان می‌دهد در نیمه شرقی و جنوب کشور در دو هفته ابتدایی این دوره بارش کمتر از نرمال بوده، اما در هفته پایانی آذر و هفته آغازین دی ماه در محدوده نرمال خواهد بود.

همچنین بارش‌ها در سایر مناطق کشور به‌ویژه مرکز و غرب سواحل خزر و شمال غرب کشور بیشتر از نرمال خواهد بود.

وضعیت بارشی کشور تا اردیبهشت ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟

برپایه این گزارش، میانگین بارش کشور در نیمه دی تا نیمه بهمن در محدوده نرمال تا بیش از آن پیش‌بینی می‌شود و انتظار می‌رود در استان‌های واقع در جنوب غرب، شمال خلیج‌فارس و دو سوی مناطق واقع در مرکز و غرب البرز و اردبیل بیش از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال باشد.

درعین‌حال احتمال وقوع بارش انباشته بیشتر از نرمال در مناطقی از سواحل خزر بیش از ۶۵ درصد در استان هرمزگان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان و نوار جنوبی کرمان کمتر از ۳۵ درصد و در سایر مناطق بین ۳۵ تا ۶۵ درصد است.

انتظار می‌رود میانگین بارش کشور در نیمه بهمن تا نیمه اسفند در محدوده نرمال تا بیشتر از آن باشد. همچنین بارش‌ها در استان‌های همسایه زاگرس مرکزی و شمال خلیج‌فارس بیشتر از نرمال و در سایر مناطق در محدوده نرمال پیش‌بینی می‌شود.

احتمال وقوع بارش انباشته بیشتر از نرمال در استان هرمزگان، نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، نوار جنوبی کرمان و بخش محدودی از استان خراسان جنوبی کمتر از ۳۵ درصد و در سایر مناطق کشور بین ۳۵ تا ۶۵ درصد است.

وضعیت بارشی کشور تا اردیبهشت ۱۴۰۲ چگونه خواهد بود؟

وضعیت بارش در نیمه اسفند تا نیمه فروردین ۱۴۰۲ در اغلب مناطق کشور در محدوده نرمال است و در جنوب غرب، زاگرس مرکزی و مناطقی از غرب کشور گرایش به بیش از نرمال دارد.

در استان‌های واقع در نوار جنوبی و جنوب شرق و مناطق محدودی از مرکز کشور احتمال وقوع بارش انباشته بیشتر از نرمال، کمتر از ۳۵ درصد و در سایر مناطق بین ۳۵ تا ۶۵ درصد خواهد بود.

در نیمه فروردین تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ وضعیت بارش‌ها در اغلب مناطق کشور در محدوده نرمال و در دو سوی کوه‌های البرز و بخشی از شمال شرق گرایش به بیشتر از نرمال دارد.

احتمال وقوع بارش بیش از نرمال در نیمه جنوبی کشور کمتر از ۳۵ درصد و در سایر مناطق بین ۳۵ تا ۶۵ درصد است.

دیدگاهتان را بنویسید