وقتی اعضای شورای شهر تهران نمایشگاه گردشگری را به دلیل ایجاد ترافیک و نارضایتی شهروندان، تحریم می کنند

✍️ توییت ناصر امانی عضو شورای شهر تهران

دیدگاهتان را بنویسید