:

🔹هزینه ساخت ۴ میلیون مسکن تقریبا دو برابر بودجه کل کشور در سال ١۴٠١ است.

🔹شما نمایندگان بگویید از کجا باید تامین شود؟با چه مدلی می خواهیم مسکن بسازیم؟

🔹همه ما در یک کشتی نشسته ایم، فکر نکنیم اگر مسکن ساخته نشود فقط دولت مقصر است.

دیدگاهتان را بنویسید