🔹روز گذشته و در بازی تیم ملی هنگام سرود ملی، تصاویری از یک هوادار ایرانی که در حال گریه بود را تلویزیون نشان داد که بعضی ها و از جمله غطالله مهاجرانی، فعال سیاسی، این هوادار را با حشمت مهاجرانی اشتباه گرفتند.

حشمت مهاجرانی سرمربی پیشکسوت و افتغارآفرین دهه‌ ۵۰ تیم ملی در واکنش به این برداشت اشتباه نوشت:

🔹من به قطر نرفتم و در دبی هستم، این شخصی هم که در تصویر هست، من نیستم.

دیدگاهتان را بنویسید