🔹سخنگوی وزارت بهداشت در توییتی با اشاره به دسترسی پایدار به اکثر اقلام دارویی، واردات برندهای خارجی این داروها را منتفی دانست.

در توییت پدرام پاک آیین آمده است:

🔹دسترسی به اکثر داروهای اعصاب و روان پایدار است و مشکل کمبود مواد اولیه چند قلم از آنها نیز به زودی رفع می شود. منتها برخی متقاضیان، برند خارجی را ترجیح می دهند که با توجه به سیاست حمایت از تولید داخل، واردات آنها در اولویت نیست.

دیدگاهتان را بنویسید