محمد کیهان:
🔹اگر قدرت داشتم اموال همه ۹ رئیس فدراسیون جودوی ایران را مصادره و زندانی‌شان می‌کردم، چراکه کاری برای جودو نکردند.

🔹فساد در همه جای جودوی ریشه کرده، نگویید ما فدراسیون جودو داریم، ما اصلا جودو نداریم که بخواهیم فدراسیون داشته باشیم.

🔹از بیخ و بن باید جودو را درست کنیم تا در مسیر درست قرار بگیریم و درنهایت به نتیجه برسیم.

🔹برای فدراسیون جودو هویت درست کردم اما توجهی نکردند.

🔹 جودوی ایران را در حد شوخی قبول دارم.

دیدگاهتان را بنویسید