رئیس‌جمهور در مراسم بزرگداشت مقام پرستار: خدمت پرستاران در زمان کرونا به دور از منفعت‌طلبی بود. پرستاران با خدا معامله کردند

🔹اگر خدمت پرستاران به مردم جاه‌طلبانه بود، هرگز در دل مردم جای نمی‌گرفت

دیدگاهتان را بنویسید