مسعود پزشکیان نماینده تبریز:

🔹در سخنرانی گفته‌ام برخی از ارگان‌ها بیمارستان خصوصی دارند و در مورد مجلس گفته‌ام که مجلس قرارداد بیمه تکمیلی با بیمارستان خصوصی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید