🔹گویا پیش‌بینی مجری برنامه تلویزیونی پایش درباره بسته شدن دهانش تحقق یافت (احتمالا با فشار رئیس سازمان خصوصی‌سازی) و از برنامه شب گذشته، مجری این برنامه تغییر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید