معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

🔹پلنگ سرخه‌حصار، گربه‌ها و سگ‌های بلاصاحب را شکار می‌کند و حضور آن خطری را متوجه ساکنین منطقه نمی‌کند.

🔹این پلنگ در چند روز گذشته مشاهده نشده بود که برداشت این بود که به سمت طبیعت رفته است، اما در روز گذشته یک بار دیگر دوربین‌های مداربسته حضور این حیوان را در مراکز نظامی ثبت کرده‌اند.

🔹آخرین تصمیمی که کارشناسان فنی در این خصوص گرفته‌اند این است که اگر تله‌ها جواب ندهد، از کومه سیار یا ابنیه موجود در مسیرهایی که دوربین این پلنگ را ثبت کرده است، برای دارت کردن حیوان استفاده شود که بتوانیم حیوان را بی‌هوش و از آن منطقه منتقل کنیم

دیدگاهتان را بنویسید