رفیعی، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی:

🔹پنجاه تا ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر، هزینه سفر به قطر در جام جهانی

🔹 حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار نفر از کشور برای مسابقات جام جهانی به قطر سفر کرده‌اند

🔹 میانگین هزینه برای هر نفر ۲۰۰ میلیون تومان است

دیدگاهتان را بنویسید