🔹پوتین: بعد از ۸۰ سال دوباره مقابل تانک‌های آلمانی قرار گرفته‌ایم

🔹به نظر می‌رسد کسانی که به دنبال شکست روسیه در میدان نبرد هستند متوجه این نیستند که جنگ مدرن با روسیه بسیار متفاوت خواهد بود

🔹ما تانک به مرزهایمان با آن‌ها گسیل نکردیم؛ اما آن‌ها باید بدانند که ما توانایی پاسخگویی داریم و این توانایی محدود به استفاده از تسلیحات زرهی سنگین نیست

دیدگاهتان را بنویسید