🔹پیرمحمد ملازهی از تحلیل‌گران مباحث سیاسی و ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه درگذشت.

دیدگاهتان را بنویسید