🔹کوشکی فعال رسانه ای اصولگرا: باید پیام رسان ها به طور کامل بسته شود

🔹آذری جهرمی : مدینه فاضله بعضی ها بستن اینترنت است

دیدگاهتان را بنویسید