این روزها خبر ضعف شدید حسین رونقی در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شود، خبری که شاید فقط در فضای مجازی جای برای خود باز کرده و در حقیقت جور دیگری است.

مدتی است در فضای مجازی صحبت از حسین رونقی است. شخصی که با منتشر کردن پیام و تصاویری مردم را به آشوب و بر هم زدن امنیت کشور تشویق می‌کرد. بعد از بازداشت حسین رونقی موجی از درخواست آزادی او به راه افتاد و در ادامه ماجرا خبرهای دروغی که از اوضاع بد او در زندان خبر می‌داد. از شکستن پای او و مداوا نشدن و اعتصاب غذای 60 روزه. اعتصاب غذایی که دیروز در حین آزادی او به شرط وثیقه اثری در ظاهر او نداشت. اگر از این مدل اعتصاب غذا تعجب کرده‌اید صحبت‌های رامین پرچمی (از دستگیر شدگان جنبش سبز) را درباره نمایش رهبران فتنه ۸۸ در زندان گوش کنید و ببینید اینان چطور بدون هزینه فقط یک عده جوان ساده را در شبکه‌های اجتماعی فریب میدهند.

دیدگاهتان را بنویسید