🔹قانونی وجود ندارد هر داوری که در مرحله یک هشتم نهایی سوت نزند، پس از قضاوت در ادامه بازی ها باز می‌ماند.

🔹شاید یک داور در مرحله یک هشتم نهایی بد سوت بزند و طبیعتا در چنین شرایطی شانس قضاوت در مرحله یک چهارم نهایی و نیمه نهایی و نهایی و رده بندی نخواهد داشت.

🔹بنابراین سوت نزدن علیرضا فغانی در مرحله یک هشتم نهایی به این معنی نیست که علیرضا فغانی از لیست داوران فیفا خط خورده است

دیدگاهتان را بنویسید