کاربران ترکیه‌ای با انتشار این تصاویر مدعی هستند پیش از زلزله این انفجارهای نامعلوم در آسمان ترکیه رخ داده است.

دیدگاهتان را بنویسید