دکتر حسن لاسجردی:
🔹 با آمدن جمهوری‌خواهان مجددا روابط آمریکا با عربستان گرم می‌شود

🔹هم چین و هم عربستان از رقبای ما هستند

🔹ایران باید واقع گرایی سیاسی داشته باشد

🔹اینکه رابطه دو کشور با هم به معنی دشمنی با ما یا حذف ما است، این منطق در شرایط فعلی جهان معنا ندارد

در توجیه و فهم رفتار چین چیزی دیده نمی شود که بتوان با قاطعیت گفت این رفتار به ضرر ماست

🔹برنامه چین برای حضور در منطقه خاورمیانه از طریق کمربند جدید، احیای جاده ابریشم است

🔹چینی ها برای اقتصاد بزرگ خود دورنمای بلند مدتی طراحی کرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید