🔹مدیر اجرای طرح‌های عمرانی منطقه آزاد اروند: با حکم دادستانی کارگاه متروپل به دلیل رعایت نشدن مسائل ایمنی و تردد افراد متفرقه توقیف شده است./

دیدگاهتان را بنویسید