سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از ارائه طرح استیضاح وزیر ورزش به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

احمد راستیه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از ارائه طرح استیضاح حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان با 50 امضا به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

وی افزود: طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان هفته آینده در جلسه علنی اعلام وصول شده و پس از آن جهت ارزیابی به کمیسیون فرهنگی ارجاع می‌شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس بیان کرد: پس از ارجاع طرح به کمیسیون، وزیر ورزش باید در کمیسیون حضور یافته و پیرامون محورهای استیضاح توضیح دهد.

محورهای استیضاح وزیر ورزش عبارت اند از:
1- نابسامانی‌ها در فدراسیون های ورزشی و عدم ثبات در فدراسیون ها
2- عدم توجه به توسعه زیر ساخت ها و امکان ورزشی در شهرها و استان ها

دیدگاهتان را بنویسید