🔹هفته آینده و با خروج توده هوای افزایش دما از کشور شاهد کاهش دمای هوا بین ۳ تا ۶ درجه سانتیگراد در سرتاسر نقاط دو سوم شمالی و شرقی کشور خواهیم بود.

🔹با این کاهش دما، هوا در کشور سردتر شده و دمای کمینه در اکثر شهرهای سردسیر و کوهستانی به زیر صفر درجه سانتیگراد رسیده و یخبندان خواهیم

دیدگاهتان را بنویسید