🔹در ساعات پایانی روز دوشنبه در سبزه میدان تهران دلار به قیمت ۳۹هزار و ۲۰۰ هزار تومان رسید. هر چند فروشندگان می‌گویند برای دلار مشتری پیدا نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید