🔹 کبدی ایران هر ساله چندین لژیونر در لیگ ستارگان هند یا همان پروکبدی دارد.

🔹 در نهمین دوره این مسابقات کبدی ایران ۱۴ لژیونر داشت.

🔹 در این فصل ۳ لژیونر ایران گران‌ترین بازیکنان خارجی پروکبدی بودند که ۵ میلیارد و پانصد، ۳ میلیارد و پانصد و ۳ میلیارد دستمزد آن‌ها برای یک فصل حضور در این‌ مسابقات بو

دیدگاهتان را بنویسید