حکومت متوجه ماجرا نیست و با کارهای تاکتیکی قصد بهبود اوضاع را دارد ولی نتیجه عکس می دهد.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب، در توییتر خود نوشت:
تیتر کردن تعارف آجیل فروش سنندجی به رییسی از سوی رسانه های رسمی واجب کرد که تکرار کنم؛ حکومت متوجه ماجرا نیست و با کارهای تاکتیکی قصد بهبود اوضاع را دارد ولی نتیجه عکس می دهد. دیدار با تیم ملی هم همین گونه بود. صبر کنید تا بعد از گرفتن حواله ماشین علیه حکومت موضعگیری خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید