ناصرنقویان روحانی سرشناس در استوری اینستاگرامش نوشت:

جناب کیهان و کیهان اندیشان
هرگاه توانستید بجای بازی کنان تیم ملی چند نفر انقلابی و گوش به فرمان که مطلع دستور بوده و غیر از فرامین شما کاری نکنند به زمین فوتبال بفرستید و پیروز و خوشحال برگردید مملکت را هم میتوانید با همان نحو اداره کنید.
کی میخواهید متوجه شوید، اداره یک مملکت کم از زمین فوتبال نیست؟

دیدگاهتان را بنویسید