🔹شما کارتان را خوب انجام دادید و یک قهرمان بزرگ هستید. این به ما نشان می‌دهد یک نفر در تیم حضور دارد که با شما صحبت کرده.

دیدگاهتان را بنویسید