کنایه یک مداح به تیتر کیهان: ‏روزنامه نیست، ماشین تولید نفرت عمومی‌ است

دیدگاهتان را بنویسید